Hvad er NLP

”NLP dækker over en række psykologiske forandringsteknikker der blev samlet og udviklet i 70érne af programmøren og matematikeren Richard Bandler og professor i lingvistik John Grinder under begrebet NLP.

NLP står for Neuro Lingvistisk Psykologi/ Programmering:

Neuro: refererer til vores neurologiske system og hvordan vi bruger vore 5 sanser til at skabe vores egne unikke oplevelser af virkeligheden som gemmes i vores ubevidste sind. Vi danner vores indre billeder af det vi ser, indre lyde af det vi hører og indre fornemmelser i kroppen af det vi mærker, smager, lugter og det gemmes alt sammen i vores ubevidste, og kan senere aktiveres igen på forskellige måder.

Lingvistisk: Handler om, hvordan vi, ved hjælp af sprog, tillægger vores egen individuelle betydning til det, vi oplever med vores 5 sanser.

Psykologi/Programmering: dækker over at vi har nogle ”programmer” i vores underbevidsthed som er blevet ind programmeret op gennem vores barndom og i vores videre liv. De fleste af disse ”programmer” er gavnlig indlæring der hjælper os i hverdagen. Vi har lært at bruge bestik, køre bil, cykle, lave en kop te – masser af ting som vi har lært og som vi ikke tænker over, men bare gør. De fungere i os som integreret indlæring – ”programmer”. De sparer os for masser af tid og energi. Vi har dog også nogle programmer, der er uhensigtsmæssige. Efterhånden vokser vi fra dem, de er blevet til dårlige vaner og begrænsninger. Ved hjælp af NLP-teknikkerne kan vi “opdatere” disse ”programmer” og smide de dårlige vaner væk og fungere godt og optimalt.

NLP er udviklet gennem studier af, hvordan vores indre oplevelser af verden og kommunikationen med den foregår i tanker, følelser og handlinger. NLP er den praktiske psykologi, der er bygget på viden og forståelse for, hvordan vores sind fungerer, som instrument med de regler og funktioner der hører til det, så vi kan bruge instrumentet optimalt til at skabe positive forandringer og nå vores ønskede mål.

En af de grundlæggende antagelser inden for NLP er at vi hver især opfatter verden forskelligt. Man kan sige, at vi hver danner vores individuelle virkelighed – model af verden, som er resultatet af den måde, vi tolker de stimuli, vi møder udfra.” Citat ”Hypnose og NLP” af Zwisler og Frolov 2005